Unisil Ltd.

Innovative and Implementation Company

Silicon compounds - the latest production technologies

Catalog number: SC-OKTA-020

Oktakis[2-(4-chlorofenylo)etenylo]oktasilseskwioksanMolecular Formula: C64H48 Cl8O12Si8

Molecular Weight [g/mol]: 1517,37

Color, Apperance: lekko żółty proszek

Solubility: THF, eter dietylowy, toluen, chloroform, chlorek metylenu

Inosuble in: H2O, metanol,aceton

Applications:

Materiały zawierające układ sprzężonych wiązań wielokrotnych wykorzystywane do produkcji diod elektroluminescencyjnych, w optoelektronice oraz fotowoltaice.


References:

[1] Y. Itami, B. Marciniec, M. Kubicki, Chem. Eur. J., 2004, 10, 1239; [2] P. Żak, B. Marciniec, M. Majrzchak, C. Pietraszuk, J. Organomet. Chem., 2011, 696, 887; [3] P. Żak, C. Pietraszuk, Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 310; [4] B. Marciniec, C. Pietraszuk, M. Majchrzak, P. Żak, 2016, PL 221530 (B1)Unisil Ltd.
Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Phone: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariart@unisil.pl


××
x

Private Policy