Unisil Ltd.

Innovative and Implementation Company

Silicon compounds - the latest production technologies

Catalog number: SC-OKTA-010

Oktakis[(3-(tiiran-2-yloksy)propylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanMolecular Formula: C64H136O28S8Si16

Molecular Weight [g/mol]: 2059,64

Color, Apperance: żółty olej

Solubility: chloroform, chlorek metylenu, toluen, benzen, THF, ksylen, izopropanol

Inosuble in: acetonitryl

Applications: Komponent żywic i nanokompozytów polimerowych.

References: M. Dutkiewicz, M. Szołyga, H. Maciejewski,B. Marciniec, J. Therm. Anal. Calorim., 2014, 117, 259


Unisil Ltd.
Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Phone: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariart@unisil.pl


××
x

Private Policy