Unisil Ltd.

Innovative and Implementation Company

Silicon compounds - the latest production technologies

Catalog number: SC-OKTA-006

Oktakis[dimetylo(2-norborn-2-en-ylo)etylosiloksy]oktasilseskwioksanMolecular Formula: C88H152O20Si16

Molecular Weight [g/mol]: 1979,50

Color, Apperance: białe, krystaliczne ciało stałe

Solubility: toluen, heksan, THF, chlorek metylenu

Inosuble in:

woda, metanol, etanol, izopropanol, aceton, acetonitryl


Applications:

Dodatek do modyfikacji napełniaczy tworzyw sztucznych, dodatek do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych. Modyfikator właściwości powierzchniowych.


Unisil Ltd.
Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Phone: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariart@unisil.pl


××
x

Private Policy