Unisil Ltd.

Innovative and Implementation Company

Silicon compounds - the latest production technologies

Catalog number: SC-OKTA-004

Oktakis(dimetylooktadecylosiloksy)oktasilseskwioksanMolecular Formula: C160H344O20Si16

Molecular Weight [g/mol]: 3037,80

Color, Apperance: białe ciało stałe o postaci wosku

Solubility: toluen, heksan, THF, chlorek metylenu

Inosuble in: woda, metanol, etanol, izopropanol, aceton, acetonitryl

Melting Point:

Dodatek do modyfikacji napełniaczy tworzyw sztucznych, dodatek do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych. Modyfikator właściwości powierzchniowych.


Unisil Ltd.
Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Phone: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariart@unisil.pl


××
x

Private Policy