Unisil Ltd.

Innovative and Implementation Company

Silicon compounds - the latest production technologies

Catalog number: SC-OKTA-003

Oktakis(heksylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanMolecular Formula: C64H152O20Si16

Molecular Weight [g/mol]: 1691,25

Color, Apperance: żółtawa, lepka ciecz

Solubility: rozpuszczalniki organiczne

Inosuble in: H2O

References:

Dodatek do modyfikacji napełniaczy tworzyw sztucznych, dodatek do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych. Modyfikator właściwości powierzchniowych.


Unisil Ltd.
Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Phone: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariart@unisil.pl


××
x

Private Policy